Patrimoni Industrial
Informatiu del Sistema territorial de museus del mNACTEC
Enllaços
Patrimoni Industrial
Patrimoni Industrial
Dónan's la teva opinió
Fes GeoXating

MUSEU DEL
CIMENT ASLAND
DE CASTELLAR
DE N'HUG

La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, en el municipi de Castellar de n’Hug, es va tancar ara fa uns trenta anys. Les restes avui visibles encara posen de manifest l’espectacularitat d’un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització catalana, emmarcat en un singular entorn natural. La fàbrica ha iniciat un nou recorregut, convertint-se en el Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug, gràcies a un centre d’interpretació i a un itinerari extern per les ruïnes industrials de la fàbrica.

Podem gaudir d’un centre dinàmic que ens obre al primer conjunt industrial cimenter de Catalunya, integrat al Sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

Descobreix
EL MUSEU

La fàbrica és un impressionant edifici modernista per la utilització de les voltes catalanes i estructures de ferro forjat.

RESERVES
ON-LINE

Agències de viatges, escoles, particulars... Tothom pot fer la reserva des de d'aquí i preparar la seva visita al museu.

CALENDARI 2016

Museu del Ciment Asland al Clot del Moro

El calendari diferencia tres tipus d´horaris. Podeu arribar al Clot del Moro amb mitjans particulars o amb el Tren del Ciment http://www.trendelciment.cat/ La última visita al museu només podrà ser iniciada 45 minuts abans del tancament.

mNACTEC
Xatic
Ticchi
mT
Castellar de n\'Hug
mNACTEC
Voltes